Edel Heren Dispuut Mezekouw

Dispuut der SV Circumflex

Het dispuut

In 1988 onstond het idee van het Edel Heren Dispuut Mezekouw. 34 jaar later mag hét EHD zich vol trots nog steeds het oudste heerendispuut der S.V. Circumflex noemen. Wat begon als een bescheiden droom van vier oprichters, is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende groep met meer dan honderd (oud)leden. 

Zij die zich lid mogen noemen van dit gezelschap ervaren een studentenleven dat gestoeld is op de hogere wijsheid. Dit uit zich onder andere in borrels, de befaamde 'Salon' en uitzonderlijk hechte banden met onze reünisten. 

Uiterlijk net, en innerlijk rijk vindt men ons iedere woensdag onder het Portret op de Kaap. 

Dispuut van SV Circumflex 

Studentenvereniging Circumflex is de oudste en grootste traditionele studentenvereniging van Maastricht. Sinds haar oprichting in 1971 is zij met haar ondernemende karakter dé vernieuwende en bepalende kracht van studentenstad Maastricht. Bovendien is zij sinds haar intrede in sociëteit De Kaap in 2008, een monumentaal pand op 100 meter afstand van het Vrijthof, de enige centraal gelegen studentenvereniging van Maastricht.

Circumflex.nlDe rede is de reden...

Het voornaamste wat ons onderscheidt is de "Rede". Hier komt polariteit en a-politieke corectheid aan te pas, daar waar deze in menig studentengezelschappen te gronde gegaan is. Via een vurige discussie wordt er gedisputeerd teneinde de hogere wijsheid te vinden. De rede is de reden, en de reden is de rede. 

Salon

'Ter lering ende vermaeck' komen wij tweemaal jaarlijks met een verenigingsdispuut tezamen om het hen een glimp van het hoge goed te laten ervaren ter gelegenheid van de zogenaamde 'Salon'. Dan dondert het op Olympus en is Athenes entiteit voelbaar ter sociëteite. Voor de wachtenden zijn de zorgvuldig gesproken woorden in 1992 op schrift gesteld in een tekst welke de passelijke naam 'De rede is de reden' draagt.


Inmiddels heeft deze uitgave navolging gekregen in 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 en 2020. Voor meer informatie kunt zich wenden tot de Princeps danwel de Koninklijke Bibliotheek. Schroomt niet, kennis is een groot goed en leesplezier voor alle generaties is een garantie van het Edel Heren Dispuut.