Descendens...

'Ter lering ende vermaeck' komen wij tweemaal jaarlijks met een verenigingsdispuut tezamen om het hen een glimp van het hoge goed te laten ervaren ter gelegenheid van de zogenaamde 'Salon'. Dan dondert het op Olympus en is Athenes entiteit voelbaar ter sociƫteite. Voor de wachtenden zijn de zorgvuldig gesproken woorden in 1992 op schrift gesteld in de vorm van een bloemlezing welke de passelijke naam 'De rede is de reden' draagt.

Inmiddels heeft deze uitgave navolging gekregen in 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 en 2020. Voor meer informatie kunt zich wenden tot de Princeps danwel de Koninklijke Bibliotheek. Schroomt niet, kennis is een groot goed en leesplezier voor alle generaties is een garantie van het Edel Heren Dispuut.