De rede is de reden...

Rethorische kunde en logica zijn een vereiste want hij die doolt en zijn geest verwijderd ziet, ver van de polariteit van oorzaak en gevolg, zal nog dolende zijn waar anderen reeds de synthese hebben bewerkstelligd. De toets en de norm zijn de rede, de leidraad is de ratio. Voorwaar de rede is de reden en de reden is de rede.